Reglement

Visclub Moed en Geduld

Wedstrijd reglement

 

 

Voor alle wedstrijden ingericht door M.G.K. zullen de wedstrijdreglementen van het Neteverbond worden toegepast met uitzondering van onderstaande punten.

 

 1. Gevangen vis wordt onthaakt in emmers (3/4 gevuld met water) die door de club ter beschikking worden gesteld.De vis zal met zachtheid worden behandeld en steeds met de kop naar beneden in het net gezet.

 

 1. Max. 15kg in het leefnet. Boven de 17kg is 0. (vb 16.5kg=15kg, 17,1kg=0.)

Wanneer er niet gewogen wordt tijdens de rust telt het volgende.

- Bij 2 leefnetten mag er meer dan 17kg per leefnet wanneer het gewicht redelijk verdeeld is.

- VB. net 1 = 17kg en net 2 = 15kg. Al het gewicht telt.

- Vb. net 1 = 17kg en net 2 = 9kg.Net 1 wordt dan 15kg en net 2 blijft 9kg.

- Vis overladen mag niet. Bij overtreding wordt er niet gewogen.

 

 1. Er mag niet over de helft van de vijver worden gevist.

 

 1. Ondiep,bovenop of in het zakken vissen is verboden. Overtreders worden uitgesloten en moeten onmiddellijk de wedstrijd stoppen.

 

 1. Iedere deelnemer is verplicht recht vooruit te vissen, met uitzondering van diegenen die op een kopplaats zitten of op een van de 4 hoekplaatsen vooraan op de vijver. Op de kopplaatsen dient voor de wedstrijd één richting gekozen te worden en deze richting blijft behouden voor de ganse duur van de wedstrijd.

In de kant mag alleen RECHTS worden gevist,en niet verder dan 1 meter uit de kant.

 

 

 1. De dobbers waarmee gevist wordt, moeten uitgelood zijn met minstens 2 loodjes van 20/10. Deze 2 loodjes mogen maximum 40cm van de haak zijn.

 

 1. Tijdens wedstrijden:

 

 • Geen Rek toegestaan.
 • Geen weerhaak.
 • Alle wedstrijden op M.G.K. worden gevist met max. 2L maden en gele mais(2 potten van 300gr) Korrel op de put te kopen.(Dit is alleenvoor te voederen)
 • Aan de haak alles toegestaan behalve deeg.
 • Een lijn van een visser raakt verward in een lijn van een rondzwemmende vis.

Deze vis wordt niet gewogen en moet onmiddellijk terug in de vijver worden gezet.

 • Een aangeslagen vis lost tijdens het bijhalen voor het schepnet en blijft op het water liggen; hij mag dan geschept worden zonder dat daarvoor speciaal het schepnet verlengd wordt.

 

 1. Er kan altijd controle worden uitgevoerd, op aas en voeder , zowel voor als tijdens de wedstrijden.

Overtreders worden uitgesloten en dienen onmiddelijk te stoppen.

 

 1. Het is toegestaan tijdens ganse duur van de wedstrijd te voederen met uitzondering van de laatste 5 minuten van de wedstrijd.

 

 1. Het is de deelnemers toegestaan verschillende hengels klaar te maken, maar er mag slechts met 1 hengel worden gevist.

 

 1. Iedereen mag tijdens de wedstrijden geholpen worden bij het scheppen van een vis. Voederen, drillen van vis en aas aan de haak doen dient door de persoon in kwestie altijd zelf gedaan te worden.

 

 1. Bij het uitvoeren van noodzakelijke herstellingen mag de visser niet verder vissen.

 

 1. Fluitsignalen per wedstrijdhelft: 1ste signaal : lijnen uit het water.

2de signaal : vissen en voederen.

3de signaal : nog 5 min. te vissen.

4de signaal : einde reeks.

De vis die"aangeslagen" is voor het vierde signaal mag worden binnengehaald en komt voor de

wedstrijd in aanmerking.

Na het 4de signaal moeten alle vissers de vijver verlaten tot 10 min. voor de aanvang van de 2de helft.

 

 1. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij na de wedstrijd geen resten van aas of lokvoeder in de vijver of op de dijken weggooien, en dat zij hun plaats netjes achterlaten. (Vuilnisemmers zijn voorzien langs de vijver).

 

Dank u ,

 

Het bestuur.

VEEL VISPLEZIER